tisdag 4 augusti 2009

O Jesu, du fröjdar mitt hjerta!

O Jesu, du fröjdar mitt hjerta,
Din godhet är bättre än lif!
Ehvad du ger lust eller smärta,
Blott mer af ditt sinne mig gif!

Behåll mig hvar dag i din fruktan
Och spara ej heller på mig,
Du helige Ande, den tuktan,
Som drager mig närmare dig!

Förändra och helga mitt sinne,
Förnya mitt hjertas begär!
Låt synden ej råda der inne,
Låt verlden ej mer bli mig kär!

Du kan i alla sanning mig leda,
Så led mig, ack, led mig till dig!
Du känner min krankhet, min sveda,
Ty en gång du bar den för mig.

Ack, värdes i blodet mig rena,
Gif lust till det du har befalt!
Gif enhet, o Gud, i det ena,
Men kärlek, ja, kärlek i allt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar