söndag 30 augusti 2009

Kristi brud

(2 Kor 6:9-10)

”Fattig, men dock rik”
Är en Kristi brud;
Fattig i sig själv,
Rik uti sin Gud.
Fattig på allt gott,
Rik i Honom blott! :,:

”Sorgsen, men dock glad”,
Har hon framåt;
Sorgsen när hon ser
På sig själv med gråt,
Glad när hon får se
Herren mot sig le. :,:

”Okänd, men dock känd”
Är en Kristi brud;
Okänd af en värld,
Som ej känner Gud,
Känd av den, som ser
Vad i lönndom sker. :,:

”Intet havande”,
Äger hon dock re´n
Hela jorden, ja,
Hela himlen se´n,
När hon får till slut
Fulla arvet ut. :,:

”Död, men levande!”
(Trosblick här mig giv!)
Gamla mänskans död
Blev den nyas liv.
Död med Kristus, men
Levande igen! :,:


Ursprungligen:
(2 Kor 6:9-10)

”Fattig, men dock rik”
Är en Kristi brud;
Fattig i sig sjelf,
Rik uti sin Gud.
Fattig på allt godt,
Rik i Honom blott! :,:

”Sorgsen, men dock glad”,
Har hon framåt;
Sorgsen när hon ser
På sig sjelf med gråt,
Glad när hon får se
Herren mot sig le. :,:

”Okänd, men dock känd”
Är en Kristi brud;
Okänd af en verld,
Som ej känner Gud,
Känd af den, som ser
Hvad i lönndom sker. :,:

”Intet hafvande”,
Eger hon dock re´n
Hela jorden, ja,
Hela himlen se´n,
När hon får till slut
Fulla arfvet ut. :,:

”Död, men lefvande!”
(Trosblick här mig gif!)
Gamla menskans död
Blef den nyas lif.
Död med Kristus, men
Lefvande igen! :,:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar