söndag 23 augusti 2009

Svaret på bönen

Så mången gång min Gud jag bad:
”O, lär mig du att fri och glad
Uti din tjänst få offra mig:
Giv mig ett arbete åt dig!”

Jag såg mig om än hit, än dit,
Jag ville tjäna Gud med flit;
I Honom stark, av nåden frälst,
Jag ville lida vad som helst.

Jag ville göra något stort
Till tack för vad mig Herren gjort,
Jag ville ära honom så,
Att världen skulle se därpå.

Men Herren sade: ”I ditt kall,
Där jag dig satt, du tjäna skall,
Ja, verka, lida för mitt namn,
I det du vilar i min famn.

O, far ej efter något stort,
Det lilla – för din Herre gjort
Är för hans öga mera täckt
Än allt vad världens undran väckt.

Låt ljuset lysa, var du går,
På banad stig, i törnesnår,
Och nöjd det lilla uppdrag tag,
Som Gud dig ger för varje dag.

Och medan så du väntar än,
Att Jesus komma skall igen,
Gör allt för Honom – stort och smått –
Och svaret på din bön du fått!"Så mången gång min Gud jag bad:
”O, lär mig du att fri och glad
Uti din tjänst få offra mig:
Gif mig ett arbete åt dig!”

Jag såg mig om än hit, än dit,
Jag ville tjena Gud med flit;
I Honom stark, af nåden frälst,
Jag ville lida hvad som helst.

Jag ville göra något stort
Till tack för hvad mig Herren gjort,
Jag ville ära honom så,
Att verlden skulle se derpå.

Men Herren sade:”I ditt kall,
Der jag dig satt, du tjena skall,
Ja, verka, lida för mitt namn,
I det du hvilar i min famn.

O, far ej efter något stort,
Det lilla – för din Herre gjordt
Är för hans öga mera täckt
Än allt hvad verldens undran väckt.

Låt ljuset lysa, hvar du går,
På banad stig, i törnesnår,
Och nöjd det lilla uppdrag tag,
Som Gud dig ger för hvarje dag.

Och medan så du väntar än,
Att Jesus komma skall igen,
Gör allt för Honom – stort och smått –
Och svaret på din bön du fått!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar