onsdag 19 augusti 2009

Trons slutkonst

”Andra har han hulpit.”
Mark 15:31

”Andra har han hulpit”,
Varför icke mig?
Andra har Han givit
Liv och frid i sig;
Andra har Han botat
För vad ont som helst,
Skulle jag då icke
Ur min nöd bli frälst?

O, hur mången börda
Re´n Han har lyft av,
Månne Han då icke
Har för min en grav?
Månne ej hans hälsning
Klingar ock till mig:
”Säg, mitt barn, vad vill du
Jag skall göra dig?”

”Andra har Han hulpit”,
Vilket ljuvligt ord
Under kampens dagar
På en syndfull jord!
O, hur många tusen
Hjärtesår Han läkt,
Även då Han tuktat,
Fördömjukat, späkt!

Och av dem Han hulpit,
Vilken brokig rad
Möter ej mitt öga
På vart Skriftens blad!
Tusenfaldig smärta
Sökt hos Honom tröst,
Tusenfaldig oro
Lagt sig vid hans röst.

Lär mig då, o Herre,
Lita helt på dig;
Gör ditt ord till sanning
Mer och mer för mig!
Har du hulpit andra,
Lär ock mig i tron
Vänta hjälp och höja
Re´n min lovsångs ton.


Ursprungligen:
”Andra har han hulpit.”
Mark 15:31

”Andra har han hulpit”,
Hvarför icke mig?
Andra har Han gifvit
Lif och frid i sig;
Andra har Han botat
För hvad ont som helst,
Skulle jag då icke
Ur min nöd bli frälst?

O, hur mången börda
Re´n Han har lyft af,
Månne Han då icke
Har för min en graf?
Månne ej hans helsning
Klingar ock till mig:
”Säg, mitt barn, hvad vill du
Jag skall göra dig?”

”Andra har Han hulpit”,
Hvilket ljufligt ord
Under kampens dagar
På en syndfull jord!
O, hur många tusen
Hjertesår Han läkt,
Äfven då Han tuktat,
Fördömjukat, späkt!

Och af dem Han hulpit,
Hvilken brokig rad
Möter ej mitt öga
På hvart Skriftens blad!
Tusenfaldig smärta
Sökt hos Honom tröst,
Tusenfaldig oro
Lagt sig vid hans röst.

Lär mig då, o Herre,
Lita helt på dig;
Gör ditt ord till sanning
Mer och mer för mig!
Har du hulpit andra,
Lär ock mig i tron
Vänta hjelp och höja
Re´n min lofsångs ton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar