lördag 15 augusti 2009

En dag i sänder

Blott en dag – ett ögonblick i sänder;
O, vad tröst, evad som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer;
Skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han, som bär för mig ett fadershjärta,
O, Han giver ju åt varje dag
Huldt dess lilla del av fröjd och smärta,
Ja, av möda och behag!

Själv Han är mig alla dagar nära,
För var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
Han, som heter både kraft och råd.
Att sin dyra egendom bevara
Denna omsorg har Han lagt på sig;
”Som din dag så skall din kraft ock vara”,
Detta löfte gav Han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
Blott vid dina löften, Herre kär,
Och ej trones dyra tröst förspilla,
Som i Ordet mig förvarad är!
Hjälp mig, Herre att, evad som händer,
Taga av din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Till jag nått ditt goda land!


Ursprungligen:
Blott en dag – ett ögonblick i sender;
O, hvad tröst, ehvad som kommer på!
Allt ju hvilar i min Faders händer;
Skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han, som bär för mig ett fadershjerta,
O, Han gifver ju åt hvarje dag
Huldt dess lilla del af fröjd och smärta,
Ja, af möda och behag!

Sjelf Han är mig alla dagar nära,
För hvar särskild tid med särskild nåd.
Hvarje dags bekymmer vill han bära,
Han, som heter både kraft och råd.
Att sin dyra egendom bevara
Denna omsorg har Han lagt på sig;
”Som din dag så skall din kraft ock vara”,
Detta löfte gaf Han mig.

Hjelp mig då att hvila tryggt och stilla
Blott vid dina löften, Herre kär,
Och ej trones dyra tröst förspilla,
Som i Ordet mig förvarad är!
Hjelp mig, Herre att, ehvad som händer,
Taga af din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sender,
Till jag nått ditt goda land!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar