onsdag 12 augusti 2009

Gör mig stilla!

”Min själ väntar allenast i stillhet
efter Gud, den mig hjelper.”
Ps 62:2


Jesus, gör mig stilla,
Stilla för din Anda,
Hur du i din vishet
Livets kalk må blanda!

Jesus, gör mig stilla,
Stilla, när du talar,
Undervisar, straffar
Eller ömt hugsvalar!

Jesus, gör mig stilla,
Stilla vid din tuktan,
Tålig under korset,
Glad uti din fruktan!

Jesus, gör mig stilla,
Hur än världen larmar,
Stilla såsom barnet
I sin moders armar!

Och i denna stillhet
Kom, du till mitt hjärta –
Helgande, o Jesus,
Livets lust och smärta!


Ursprungligen:
”Min själ väntar allenast i stillhet
efter Gud, den mig hjelper.”
Ps 62:2

Jesu, gör mig stilla,
Stilla för din Anda,
Hur du i din vishet
Lifvets kalk må blanda!

Jesu, gör mig stilla,
Stilla, när du talar,
Undervisar, straffar
Eller ömt hugsvalar!

Jesu, gör mig stilla,
Stilla vid din tuktan,
Tålig under korset,
Glad uti din fruktan!

Jesu, gör mig stilla,
Hur än verlden larmar,
Stilla såsom barnet
I sin moders armar!

Och i denna stillhet
Kom, du till mitt hjerta –
Helgande, o Jesu,
Liufvets lust och smärta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar