onsdag 5 augusti 2009

Hjertats längtan

Herre, mitt hjerta
Längtar i stillhet till dig.
Lindra min smärta,
Lifva och vederqvick mig!

Salig i hoppet,
Låt mig, o Jesu, blott ej
Tröttna i loppet
Och bli tillbaka, ack nej!

Håll mig vid handen,
Gif mig allt stapplande till,
Och gör blott anden
Villig att gå dit du vill!

Göm mig för flärden,
Göm mig, ack, göm mig i dig!
Glädjen i verlden
Är ju ej glädje för mig.

Herre, bevara,
Herre, välsigna mig du!
Lyse ditt klara
Vänliga anlet ,mig nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar