onsdag 5 augusti 2009

I dag som i går

”Den till mig kommer, honom
kastar jag icke ut.” Joh 6:37

”Den till mig kommer”,
Så säger Jesus,
”Se, honom kastar
Jag icke ut.”
O, hjelp mig, Herre,
Då till dig komma
Beständigt åter
Till lifvets slut!

Ja, kom jag äfven
Med hela bördan
Af synd och otro
Till dig i går,
I dag jag komme
På nytt tillbaka,
Ty samma tillflykt
Mig öppen står.

Med nya synder
Och nya strider
Jag så får komma
På nytt till dig.
Och ännu aldrig
Ditt öra tröttnat,
Jag vet det, Herre,
Att höra mig.

Och intet står det
Om den, som kommer
På ”rätta sättet”
Och ”full af tro”.
Du säger endast:
”Den till mig kommer,
Skall finna hvila
Och ljuflig ro!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar