onsdag 22 juli 2009

Det säkra beskärmet

”Herren Zebaot skall beskärma
Jerusalem, såsom fåglar göra med
vingarna, beskydda, hjelpa der inne
vistas och undsätta honom.”
Jes 31:5

Under de varma
Skyddande vingar
Vare vår säkra,
Ljufliga ro!
Huru på jorden
Stunderna vexla,
Dock i det hägnet
Trygga vi bo.

Under det goda
Vissa beskärmet
Stormen der ute
Går oss förbi.
Jesus är trofast
När oss der inne;
Genom hans seger
Segra ock vi.

Ännu som fordom
Herren gör under,
Löser de fångna,
Hjelper dem ut,
Pröfvar, försöker
Oss såsom silfver,
Men utur ugnen
Tar oss till slut.

Hafvet förvandlar (1)
Han i det torra,
Att vi deröfver
Trygga må gå;
Och när vi kommit
Än uti elden,
Än uti Vattnet, (2)
Hjelper ock då.

Nådig, barmhärtig,
Midt uti döden
Han oss behåller
Ännu vid lif. (3)
Skall oss ock föra
Efter vår önskan
Hem – der det heter:
Evigt här blif!

Under de mjuka
Hägnande vingar
Må vi då bida
Ännu en tid,
Bida så stilla,
Medan Han hviskar
Huldt till vårt hjerta
Åter sin frid.

1, Ps 66:6, 2, Ps 66:12, 3, Ps 66:9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar