fredag 10 juli 2009

Vår Faders vilja

Joh 6:40

”Den sonen hafver,
Han hafver lifvet”,
Så vittnar ordet
Till evig tid.
”Den har ej Sonen,
Han har ej lifvet” –
Hur hårdt det ljuder,
Det blir dervid.

Och Faderns vilja,
Så säger Jesus,
Är blott, att alla
Må Sonen se
Och tro på Honom
Och finna frälsning
Från synden, döden
Och evigt ve!

Så låt, o Jesu,
På oss fullbordas
Din Faders vilja,
Som ock är din!
Ja, med din kärlek
Tag allas hjertan,
Om möjligt, Herre,
Fullkomligt in!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar