lördag 4 juli 2009

Förvissningens fröjd

Jes 61:10

Nu är jag glad och hjertligt nöjd,
Ty Jesus hör mig till.
Han är mitt lif, min frid, min fröjd
Och allt, hvad helst jag vill!

Han är mig mer än gods och guld
Och mer än dagligt bröd.
Har mig förlåtit all min skuld
Och löst ur all min nöd.

Han är mig mer än kropp och själ
Och jord och himmel – Ja,
I Honom är mig evigt väl,
Lof, pris, halleluja!

Han är mig mer, Han är mig mer
Än allt, hvad nämnas kan.
Stor sak, hvad nu Han tar och ger,
Min salighet är Han!

Behåll, o verld, din fröjd för dig,
Den aktar jag ej stort,
Min lust är nu att fröjda mig
I hvad min Jesus gjort!

Jag vet, att Jesus älskar mig,
Och vill ej veta mer.
Om än Han stundom döljer sig,
Det till mitt bästa sker.

Jag vet, att jag skall skåda Gud
I härligheten snart
Och höja segersångens ljud
Och se hans ära klart.

O, Jesu, kunde jag nu blott
Af hjertat älska dig
Och tacka för den nåd jag fått
Och vandra på din stig!

Visst har du valt en fattig brud,
Men valet var ju fritt;
Så bär jag ock en kunglig skrud,
Ty se, allt ditt är mitt!

Allt ditt är mitt, du brudgum god
Ger aldrig skiljobref (1),
Alltse´n du med ditt eget blod
Förbundet underskref.

Pris vare din barmhertighet,
Att du har ställt det så!
Och pris ske dig i evighet,
Att jag fått syn derpå!

1, Jes 50:1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar