måndag 27 juli 2009

Var nöjd med din plats

Var nöjd med den plats, der din Fader dig satt,
Och önska ej mer än Han dig ger!
Är Jesus din högsta, din eviga skatt,
Hvad kunde du önska dig mer?
Hans trohet och kärlek du trygge dig vid,
Men aldrig du vänte en varaktig frid
Uti öknen!

Nej, öknen är icke ditt Kanaan – der skall
Du blott slå din tälthydda opp
För natten, och natten är stormig och kall,
Men morgonen bringar dig hopp.
Du vandrar ju också mot morgonens land,
Och det vid din trofaste Josue hand.
Så var stilla!

Och tänk ej förmätet: ”O, vore min lott
En annan, jag skulle hvar stund
Blott tacka och lofva! Och hade jag fått
Ett större, ett rikare pund,
Jag skulle då ockra med glädje dermed
Och utså den himmelska sanningens säd,
Hvar jag framgick”.

Nej, ockra med pundet, som Herren dig gett,
Han ser ju på troheten blott!
Var viss, att en jemnare väg Han dig ledt,
Om det hade varit dig godt!
Den plats, der han satt dig, den passar för dig;
Din Fader har valt den – var stilla och tig
Vid hans ledning!

De törnen, som såra och stinga din fot,
Var viss, Han dem plockade bort,
De upprörda böljornas vredgade hot
Han stillade ock inom kort,
Om detta för dig vore nyttigt – men vet,
Han skådar på målet och endast på det,
Ej på vägen!

Så lär dig ock du se på målet och gå
Med glädje den väg Han dig för!
Hur djupt den bär nedåt – se uppåt ändå,
Ditt rop Han ”ur djupen” ock hör!
Och bäst du dig tror på det stormande haf,
Du står ju på stranden, ty segern Han gaf
Genom Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar