fredag 24 juli 2009

Stilla, hvad vill du dock mer?

Se, ifrån himmelen höga
Blickar Guds trofasta öga
Vänligt och mildt till dig ner.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Om än ett åskmoln sig samlar,
Om uti mörker du famlar,
Likväl hans öga dig ser.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Gråter du, räknar Han tåren,
Lider du, läker Han såren,
Ber du, Han hör, hvad du ber.
Stilla –hvad vill du dock mer?

Glöms du af jordiska vänner,
Herren de sina ju känner,
Allt till ditt bästa ock sker.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Trycker dig synden till jorden,
Trösta dig än vid de orden:
Herren sin nåd dig beter.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Fruktar du ännu för döden,
Denna den yttersta nöden,
Jesus har slagit den ner.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Gud är i Kristus försonad,
Du är från domen förskonad,
Lifvet till arf Han dig ger.
Stilla – hvad vill du dock mer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar